Οργανική Καλλιέργεια

Η Αλόη Βέρα της Forever από το 1978 καλλιεργείται χρησιμοποιώντας οργανική και περιβαλλοντικά υπεύθυνη διαδικασία. Ο όρος Οργανική Διαδικασία σημαίνει ότι δεν χρησιμοποιούνται εντομοκτόνα και ζιζανιοκτόνα στα φυτά, όπως και χημικά λιπάσματα στο έδαφος που καλλιεργούνται.